Reklameforbud hullet som en si

Forbuddet mod reklamer langs motorvejene er hullet som en si.

Vejdirektoratet håndhæver med hård hånd, at der ikke må opsættes reklamer, som kan aflede bilisternes opmærksomhed fra kørslen.

I det åbne land er der et absolut forbud mod at anbringe plakater, skilte og lysreklamer.

Men virksomheder i byområder må godt opsætte reklamer i tilknytning til virksomheden. Den slags reklamer er reguleret af kommunernes lokalplaner.

Folketingsmedlem Hans Kristian Skiby (DF) mener, at det er tåbeligt, at håndhævelse af reklame-forbuddet afhænger af modstridende love og forskellige myndigheders fortolkning af reglerne.

- Vi skal have færre regler, der giver en tilfældig administration af reglerne, mener han.