TV der bevæger dig

Reklameforbud hullet som en si

Forbuddet mod reklamer langs motorvejene er hullet som en si.

02:26

Denne reklame i Hedensted er i strid med kommunens lokalplan.

1 af 2

Vejdirektoratet håndhæver med hård hånd, at der ikke må opsættes reklamer, som kan aflede bilisternes opmærksomhed fra kørslen.

I det åbne land er der et absolut forbud mod at anbringe plakater, skilte og lysreklamer.

Men virksomheder i byområder må godt opsætte reklamer i tilknytning til virksomheden. Den slags reklamer er reguleret af kommunernes lokalplaner.

Folketingsmedlem Hans Kristian Skiby (DF) mener, at det er tåbeligt, at håndhævelse af reklame-forbuddet afhænger af modstridende love og forskellige myndigheders fortolkning af reglerne.

- Vi skal have færre regler, der giver en tilfældig administration af reglerne, mener han.

Mest sete på tvsyd.dk