TV der bevæger dig

Sære biler i Hedensted

Hedensted kommune bliver i øjeblikket gennemmålt på kryds og tværs med millimeters nøjagtighed. Resultaterne skal blandt andet bruges til kystsikring.

Sære biler kører i øjeblikket rundt og laver målinger i Hedensted kommune.

Sære, gule biler fra Kort & Matrikelstyrelsen kører i øjeblikket rundt i Hedensted Kommune.

De måler, hvor meget landet bevæger sig i forhold til vandstanden i de danske farvande.

- Lokale sætninger kan være ganske omfattende og i enkelte tilfælde have en størrelse på op til 1 cm om året. Sætninger af denne størrelse har selvfølgelig stor betydning for både kloakanlæg og kystsikring i oversvømmelsestruede områder. Specielt fordi det jo summer op over år, siger specialkonsulent i Kort & Matrikelstyrelsen, Karsten Vognsen.

- Juelsminde er særligt udsat, når havet stiger, siger formand for Teknik og Miljø i Hedensted Kommune Peter Sigtenbjerggaard.

- Når vi skal træffe beslutning om, hvordan vi beskytter vores værdier, er det vigtigt, at vi undgår fejlinvesteringer. Derfor er samarbejdet med Kort- og Matrikelstyrelsen vigtigt, siger Peter Sigtenbjerggaard.
 
Målingerne af vandstanden i Juelsminde viser, at havets vandstand lige nu stiger med 3 - 4 mm om året.

Der forventes en gennemsnitlig vandstandsstigning i de danske farvande på ca. 30 cm over de næste 50 år.