Sjælden fiskesygdom rammer lokalt dambrug

Et dambrug med ørreder i Stouby vest for Hedensted er smittet med fiskesygdommen IHN. Det er første gang nogensinde, at sygdommen er konstateret i Danmark.

Fødevarestyrelsen slog tirsdag alarm om et udbrud af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark. Udbruddet i Stouby er det første tilfælde nogensinde i Danmark.

- Det betyder, at Danmark ikke længere har status som fri for IHN. IHN er dødelig for fiskene, men kan ikke smitte til mennesker, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen er i gang med at afklare, hvad der skal ske med ørrederne i dambruget.

Fisk skal spores

Dambruget, der producerer cirka 95 ton ørreder årligt, er under offentligt tilsyn. Det betyder, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambruget. Desuden bliver der oprettet zoner i lokalområdet. Udstrækningen af zoner og restriktioner i zonerne vil snarest blive offentliggjort i en bekendtgørelse og på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

For at begrænse smittespredning sporer Fødevarestyrelsen desuden kontakter til dambruget herunder de forsendelser af fisk, der er sendt til og fra dambruget. Eventuelle andre dambrug i Danmark, der har haft smittefarlig kontakt til dambruget, bliver sat under offentligt tilsyn, til de er undersøgt for IHN og konstateret fri.

Konsekvenser for erhvervet

Kilden til smitten kendes endnu ikke, og Fødevarestyrelsen arbejder på at afklare, hvordan smitten er opstået. Udbruddet af IHN kan have alvorlige konsekvenser for dambrugserhvervet i Danmark.

- Det kan give anledning til, at eksportmarkeder og samhandelslande vil begrænse handel med levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark i en periode, siger Tim Petersen.

Danmark kan først igen få status som IHN-frit land, når der i to år ikke har været konstateret infektion med IHN.