TV der bevæger dig

Skønsmand klar i kamp om dårlige mursten

Husejere med smuldrende mursten vil have helt nye mursten. Nix, siger Egernsund tegl. Vi kan reparere de dårlige mursten.

De kan ikke blive enige om ret meget. Husejerne og firmaet Egernsund Tegl, der har solgt dem de mursten, der smuldrer. Men én ting er de dog blevet enige om: At bede Statens Byggeforskningsinstitut om at finde en skønsmand. Instituttets rapport vil derefter danne grundlag for en mulig retslig afgørelse. Skønsmanden går i gang i efteråret med at undersøge de huse, der har problemer med smuldrende mursten.

Dansk Byggeri anslår, at mursten af typen Heimdal er blevet brugt i 200-250 huse. Egernsund Tegl oplyser, det det "kun" kender til 40 huse, der har problemer med murstenen.

Firmaet peger i øvrigt på, at det er entreprenørernes og murermestrenes brug af mørtel, der får murstenene til at smuldre. Mens husejerne og Dansk Byggeri mener, at det er selve murstenen, der er problemet.

Husejerne kræver, at murstenene bliver skiftet ud. Et arbejde, der kan løbe op i over 1 mill. kr. pr. hus.

Egernsund Tegl mener, at eventuelle problemer med murstenene kan klares med reparationer og omfugninger. Eventuelt kan en ny imprægnering af Heimdal-stenene løse problemerne.

Begge parter afviser den anden parts løsningsmodel.