Stærke jyder fejrer jubilæum

Bøgballe Friskole fylder 100 - og har en helt speciel historie.

Bøgballe Friskole ligger langt ude på landet ved Løsning.
Nu fylder den 100, hvilket bl.a. markeres med undervisning som i gamle dage.

Skolens historie er hel speciel.
Det er vækkelsesbevægelsen De stærke jyder stod/står bag denne skole.

Allerede inden 1849 havde denne bevægelsen efter en langvarig strid med myndighederne fået lov til at hjemundervise deres børn i den rette tro.

Bevægelsen oprettet flere skoler. Mange af dem var nogle af de første private skoler i Danmark.

På et tidspunkt havde bevægelsen 13 private skoler i området. Bøgballe Friskole er den eneste, der har overlevet.

Uddannede lærere ansatte man ikke, da man ikke ønskede så megen verdslighed ind i skolen.
Den holdning har man senere forladt - men skolen bygger fortsat på de kristne værdier.