TV der bevæger dig

Stort naturprojekt indvies i dag

Festlighed ved Uldum Kær.

02:16

Uldum kær har også et fugletårn, hvor naturelskere kan studere fuglene.

1 af 2

Lang tids arbejde i naturen ved Uldum er nu færdigt.
Det har givet fine forhold for natur, fugle, dyr og naturelskere.

Undervejs er der blevet oprenset grøfter, skabt vandhuller og tørre områder.

Der er også blevet opført et fugletårn, lavet søer og ryddet mange hektar pilekrat.

Oveni er der etableret cykel- og gangstier, rastepladser og gangstier.
Og meget andet.

Så der var ikke noget at sige til, at mange talere i dag priste det fine projekt.