Tilfreds borgmester: Staten vil overtage tilsyn med havbrug

Nu skal der ryddes op i miljøtilsynet med de 19 havbrug i Danmark. Det glæder borgmesteren i Hedensted Kommune, hvor fem havbrug har hjemme.

Miljøminister Lea Wermelin, (S),  lægger nu op til, at miljøtilsynet med havbrug alene skal varetages af Miljøstyrelsen. Samtidig vil miljøministeren have ryddet op på området med en samlet handleplan.

Det er budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, der vil stramme op på havbrugssektoren. Ministeren har tidligere meldt ud, at hun ikke ønsker flere og større havbrug i Danmark, men at der i stedet skal satses på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren.

Nu er turen kommet til at se på, hvordan havbrugene i dag administreres. Her ønsker ministeren blandt andet, at det fremover kun er Miljøstyrelsen, der varetager miljøtilsynet med havbrugene. I dag ligger den opgave for en del af havbrugene hos Miljøstyrelsen, og for en anden del af havbrugene hos enkelte kommuner. 

- Det giver rigtig god mening og vil betyde en mere ensartet behandling af de forskellige havbrug - til fordel for både miljø og erhvervet,  siger Kasper Glyngø, (S), borgmester i Hedensted Kommune. Han har selv tidligere foreslået netop den løsning.

Hedensteds borgmester Kasper Glyngø glæder sig over miljøministerens initiativ.
Hedensteds borgmester Kasper Glyngø glæder sig over miljøministerens initiativ.
Foto: Thor Hedegaard

I december 2019 offentliggjorde Miljø- og Fødevareministeriet en rapport om havbrugsområdet. Heraf fremgår det, at myndighederne oplever udfordringer med at føre tilsyn med havbrugene. Det skyldes blandt andet, at der ikke er præcise krav til, hvordan havbrugene indberetter eksempelvis kvælstofindholdet i foder eller opgør forbruget af biocider. Det gør det vanskeligt at lave præcise beregninger af det enkelte havbrugs indvirkning på vandmiljøet.

Minister vil rydde op

- Jeg ønsker, at vi nu får ryddet op på det her område. Derfor har jeg indkaldt Folketingets partier til en politisk drøftelse, hvor jeg vil præsentere en samlet handleplan på området. Det er i alles interesse – også havbrugenes – at det fremover står helt klart, hvilke miljømæssige krav man skal leve op til, og hvordan havbrugene dokumenterer det, siger miljøminister Lea Wermelin, (S).

De politiske drøftelser om havbrug går i gang i morgen, tirsdag.

Havbrug i danske farvande