Topmøde om akut-betjening i Hedensted og Horsens

Borgmestrene i Horsens og Hedensted presser på for at få regionsformand Bent Hansen til at sikre bedre akut-betjening

Når der er akut sygdom eller sker ulykker skal adgangen til hjælp være hurtig og god. Det var der enighed om, da Bent Hansen (S) Regionsrådsformand i Region Midtjylland mødtes med Kirsten Terkilsen (V) og Jan Trøjborg (S) - borgmestrene fra henholdsvis Hedensted og Horsens kommuner.

Der er et ønske fra regionens sydøstlige kommuner om at få styrket den præhospitale indsats og borgernes tryghed generelt. Et ønske som der er en forståelse for i regionen.

? På mødet var der en rigtig god dialog om blandt andet investeringsplaner for Regionshospitalet i Horsens og omkring ambulancernes responstid, siger Bent Hansen, der kunne fortælle, at man i regionen er i gang med en evaluering af det præhospitale område.

Ønsker akutlægebil hele døgnet

? Vi er nu i gang med at skaffe mere detaljeret viden om responstiderne. Når vi har den viden, vil vi i regionen se på, hvor og hvordan beredskabet eventuelt skal forbedres. Vi må dog også se på økonomien, der jo er stram både i region og kommuner, siger Bent Hansen.

Desuden vedrørte dialogen også kommunernes ønske om, at akutlægebilen i Horsens gøres døgndækkende. Bent Hansen siger, at dette skal drøftes i forbindelse med regionsrådets behandling af budget 2012 til august 2011.

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, er tilfreds med at have fået fremlagt borgernes utryghed ved akutbetjeningen:
? I første omgang er vi er selvfølgelig tilfredse med, at Bent Hansen giver udtryk for, at området får høj prioritet ved budgetlægning for 2012. Vi ser frem til resultatet. 
? Jeg kan med tilfredshed notere mig, at der i 2011 investeres omkring 70 mio. kr. i Regionshospitalet Horsens, og at der er håb om yderligere investeringer i de kommende år, siger Jan Trøjborg, Horsens Kommune.