Udsætter udvidelse af havbrug

Ejerne af to havbrug i As Vig ved Juelsminde er blevet enige med Hedensted Kommune om at udskyde beslutningen om at udvide havbrugene.

Det skyldes, at staten netop har sendt vandplaner for Horsens Fjord i høring. Men først i løbet af 2011 vil de nationale vandplaner være færdige.

- Som det er i dag kender hverken havbrugsejerne eller kommunen de rammer, som havbrugsdrift kan foregå under i fremtiden. Der er behov for centrale udmeldinger, der samordner nationale ønsker til erhvervets udvikling med de nationale vandplaner, siger udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard (S).

Kvoter for næringssalte

Akvakulturudvalget, som er et udvalg nedsat af regeringen, har anbefalet, at der sættes en kvote for, hvor meget næringssalt havbrug må udlede.

Derfor er kommunen og de to ejere, Tim H. Petersen og Anders Pedersen, som ejer havbrugene i As Vig og Hundshage, blevet enige om at vente til kvoterne er vedtaget.

Som planerne ser ud nu, vil Hedensted Kommune ikke kunne give tilladelse til øgede udledninger fra havbrugene - og derfor ikke tillade udvidelse af produktionen.