TV der bevæger dig

Vil du vide, hvornår vejen bliver saltet? Vi sender en sms

Hedensted Kommune tilbyder nu en sms-ordning, hvor man kan få at vide, hvor og hvornår der ryddes sne og saltes.

Foto: Colourbox.

Hvis du vil have at vide, hvornår saltvognen kommer forbi din vej ? og bor i Hedensted kommune ? så kan du nu få en sms med besked.

Det er vintervagten, som udsender meldingerne, når saltning og snerydning sættes i gang.

Vintervagten ? som er bemandet døgnet rundt ? vil også sms?e, når snerydning indstilles. Eller om der er særlige vejrforhold nogle steder i kommunen.

Du kan læse mere om vintertrafik via linket nedunder.

 

Det skal du gøre:

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din
ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster etc.

En grundejer kan kræves til ansvar, hvis der er personer, der kommer til
skade, fordi der ikke er ryddet sne, saltet eller gruset.

Overdrager en grundejer sine forpligtigelser til en anden, f. eks. en
beboer i ejendommen, skal dette foreligge skriftligt.

Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til
offentlig eller privat fællesvej.

Ud til offentlig vej eller sti:

På fortovs- og sti arealer, som støder op til grunden, skal grundejeren
foretage renholdelse, snerydning og grusning.

Ud til privat fællesvej eller sti:

På fortov, stier samt veje ud til vejmidten skal grundejeren: 
  •  Rydde sne umiddelbart efter snefald.
  •  Gruse eller salte når det er glat.
  •  

Vintertrafik

Mest sete på tvsyd.dk