Havbrug indrømmer ulovlig produktion

Havbrug har brugt ulovlig metode til miljørapportering. Uvildig undersøgelse på vej af eventuel forurening.

Hjarnø Havbrug har haft en ulovlig produktion, der har forurenet vandmiljøet. Det konkluderer Hedensted Kommune, som for nylig varslede et påbud om at stoppe havbrugets produktion.

I stedet nøjes kommunen nu med at indskærpe, at Hjarnø Havbrug skal komme med korrekte indberetninger om sit foderforbrug samt det faktiske antal fisk og kilo.

quote

Det er uacceptabelt, at havbruget ikke har orienteret os om dets beregningsmetoder.

Lene Tingleff (V), formand for Teknisk udvalg i Hedensted Kommune.

”Det er uacceptabelt, at havbruget gennem en så lang periode, hvor vi har været i løbende kontakt, ikke har orienteret os om dets beregningsmetoder, siger Lene Tingleff (V), som er formand for Teknisk udvalg i Hedensted Kommune.

Hun vil foreslå i teknisk udvalg, at kommunen skal få et uvildigt firma til at undersøge, hvor meget havbruget har udledt. Denne undersøgelse skal havbruget betale.

Politianmeldelse

Sydøstjyllands Politi kiggede på sagen efter en anmeldelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund, som mistænker Hjarnø Havbrug for en stor overproduktion af fisk. Og dermed en omfattende udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet.

Kommunen henviser til den efterforskning, som Sydøstjyllands Politi har præsenteret for kommunen. Her konkluderer politiet, at ”der er indikationer på, at der har fundet en produktion sted, der i væsentligt omfang har oversteget miljøgodkendelserne”.

Erkender fejlregistrering

I et svar til kommunen den 11. juli erkender Hjarnø Havbrug, at det gennem flere år har angivet et lavere foderforbrug og færre antal fisk end det faktiske.

Kommunen har derefter bedt Hjarnø Havbrug dokumentere, at havbrugets muslinge- og tangproduktion overholder de gældende miljøgodkendelser og tilladelser.

Det har havbruget ikke kunnet dokumentere, mener kommunen, som også selv har været udsat for kritik. Danmarks Sportsfiskerforbund mener ikke, at kommunen har ført godt nok tilsyn med havbruget. 

TV SYD har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hjarnø Havbrug.