Kommune: Havbrug overholder tilladelse

Hedensted Kommune og ejeren af Hjarnø Havbrug, Anders Pedersen har nu haft møde i sagen om anklager om ulovlig produktion sølvlaks. Konklusionen er, at der er sket fejlagtig opgørelse af laksene som ørreder, og der har været misforståelser omkring gældende regler, oplyser Hendensted Kommune

Hjarnø Havbrug har igennem længere tid været anklaget for at producere for mange sølvlaks. 

I løbet af november og begyndelsen af december har Hedensted Kommune forsøgt at kulegraven sagen om opdræt af sølvlaks hos havbruget. 

Danmarks Sportsfiskerforbund sandsynliggør, at Hjarnø Havbrug har opdrættet 400.000-450.000 sølvlaks uden tilladelse. Til kommunen har havbruget oplyst, at det kun drejer sig om 15.000 stk.

For at få fuld klarhed over det egentlige forløb har formand Lene Tingleff i Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune haft havbrugets ledelse til et møde.

Formålet med mødet har været at få sagen belyst og lave en vurdering af mulige kommunale tiltag.

- Vi har nu vished for, at Hjarnø Havbrugs produktion ikke har været større end deres miljøgodkendelse, siger udvalgsformand Lene Tingleff til TV SYD.

Det har tidligere voldt Hedensted Kommune store problemer at få en ordentlig dialog i gang med havbruget, men det er ifølge udvalgsformanden fortid.

- Det er positivt og nødvendigt, at Hjarnø Havbrug selv kan se, at der er brug for tættere samarbejde og mere åbenhed, siger Lene Tingleff.

Havbruget indledte mødet mandag med at beklage den manglende information og gøre det klart, at det vil der blive rettet op på. De arbejder på et kvalitetsstyringssystem, som netop skal sikre information til rette tid.