Sportsfiskere: Nu er det op til politiet

Sportsfiskerforbund overdrager omfattende dokumentation for, hvad de selv kalder, ulovligheder hos Hjarnø Havbrug til politiet. Sportsfiskerne kritiserer kommune for at svigte sin opgave.

I årevis har Hjarnø Havbrug begået en række ulovligheder. Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund, efter at forbundet har kulegravet aktieselskabet Hjarnø Havbrug. Nu har forbundet afleveret sin omfattende dokumentation til Sydøstjyllands Politi.

- Vi er helt trygge ved, at det nu er op til politiets videre efterforskning at afgøre, hvad der skal ske i sagen, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, til TV SYD.

- Det værste er måske, at de i adskillige år har produceret betydeligt flere fisk, end de har haft tilladelse til. Dermed er der sket en stor merudledning af forurenende stoffer til vandmiljøet, i strid med miljøgodkendelserne, siger sportsfiskerformanden.

Kulegravning

Forbundet satte sidste efterår gang i en kulegravning af Hjarnø Havbrug a/s og virksomhedens to havbrug i Horsens Fjord samt af koncernens tre ferskvandsdambrug. Det skete, efter at sportsfiskerforbundet i 2017 afslørede, at Hjarnø Havbrug a/s i flere år ulovligt og skjult for miljømyndighederne havde opdrættet tusindvis af den fremmede art sølvlaks i virksomhedens havbrug i Horsens Fjord. 

- Det er vigtigt, at hver en sten bliver vendt, fordi Hjarnø Havbrug a/s er en af de virksomheder, der søger om etablering af flere nye havbrug i Kattegat, siger Verner W. Hansen.

Det fremgår af sportsfiskerforbundets materiale til politiet, at de mener, Hjarnø Havbrug a/s er på kant med loven i mindst fire forhold. Det er:

  • Opdræt af sølvlaks uden tilladelse
  • Etablering og drift af Hundshage Klækkeri uden miljøgodkendelse
  • Afgivelse af urigtige oplysninger i virksomhedens årsberetning om produktion af havørred og sølvlaks til Hedensted Kommune i 2014, 2015 og 2016
  • Begrundet mistanke om betydelig overproduktion af fisk i Hjarnø Havdambrug og Hundshage Havbrug

Kommunen svigtede

quote

Kommunen har fuldstændig ignoreret deres seriøse og velunderbyggede henvendelser. Det er simpelthen under al kritik.

Verner W. Hansen, formand, Danmarks Sportsfiskerforbund

De to borgergrupper, Endelave-Gruppen og Havbrugsgruppen fra Horsens, har i årevis kæmpet for, at Hedensted Kommune skulle undersøge havdambrugsvirksomheden nærmere, men uden held.

- Kommunen har fuldstændig ignoreret deres seriøse og velunderbyggede henvendelser. Det er simpelthen under al kritik, siger Verner W. Hansen.

- Hedensted Kommune har sviget sit ansvar. Det bestyrker vor opfattelse af, at kommunerne slet ikke bør varetage opgaver med miljøgodkendelser og tilsyn med havbrug. Det burde Miljøstyrelsen, gøre siger han. 

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Hjarnø Havbrug, men de har ikke besvaret redaktionens henvendelse.

Verner W. Hansen, formand, Danmarks Sportsfiskerforbund.
Verner W. Hansen, formand, Danmarks Sportsfiskerforbund.