TV der bevæger dig

Akutbiler døgnet rundt i Horsens-området

Den brede, politiske budgetaftale i Region Midtjylland betyder, at der bliver 15,7 mio. kr. til døgndækning med akutlægebiler i Horsens og Randers-området.

- Vi kan efterkomme et længe næret ønske fra flere sider i regionsrådet om at udbygge dækningen med akutlægebiler. Det er glædeligt, for et godt præhospitalt beredskab er helt nødvendigt, når vi samler behandlingen på fem akuthospitaler, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

459 mio. til sundhed

Budgetforliget, som kun Fælleslisten ikke er med i, sikrer 459 mio. kr. mere til sundhed. Foruden de ønskede akutlægebiler i Horsens - som også skal dække Hedensted kommune - kommer der et lignende millionbeløb til mere forskring, bl.a. på Regionshospitalet i Horsens.

Forliget giver også flere penge til bl.a. hjemmebehandling af patienter med vejrtrækningsproblemer, til fødselsforberedelse og til besøg af en jordemoder kort efter udskrivelse fra hospitalet

65 mio. til Horsens

En stor post på anlægsbudgettet udgøres af de to projekter, der skal sikre samlede akutfunktioner på hhv. Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens. Der er derfor i årene 2012-14 afsat 131 mio. kr. til projektet i Randers og 65 mio. kr. til projektet i Horsens.

Besparelser

De ekstra penge til sundhed kommer ikke af sig selv. Der stilles krav til de ansatte om at de besparelser, som er aftalt for i år og næste år føres ud i livet som planlagt.

- Det sker ikke af sig selv. Vi kræver meget både af vores ledere og vores medarbejdere. Men jeg har fuld tiltro til, at vi når i mål med de mange omfattende initiativer, siger Bent Hansen.

Fakta om budgettet

? Regionens samlede budget er på 25,7 mia. kr. til hhv. sundhed, psykiatri og regional udvikling.
? Her går langt den største del ? 23,9 mia. kr. ? til sundhed og psykiatri.
? Regionernes finansiering kommer fra staten og kommunerne både som faste tilskud og som aktivitetsafhængige tilskud. Dvs. tilskud som fx afhænger af, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale tilbud.
? Finansieringen for sundhedsområdet og regional udvikling aftales i økonomiaftalen med staten, og finansieringen af det sociale område fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen.
? Når der sker besparelser og omprioriteringer trods vækst i budgetterne, skyldes det ganske enkelt, at efterspørgslen og forventningerne til sundhedsvæsenet vokser mere end det økonomiske løft, sundhedsvæsenet får.