Akutbiler skånet i spareplaner

Akutbilerne i Horsens og Hedensted blev skånet, da Region Midtjylland mandag vedtog besparelse for 455 millioner kroner de næste to år.

Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og løsgængeren Poul A. Christensen indgik et forlig om besparelserne og omstillingerne.

Dermed har regionsrådet foretaget et radikalt indgreb i budgetterne for at skabe økonomisk balance.

Barsk, men nødvendigt

- Forliget er barsk, men nødvendigt. Regionsrådet har ansvaret for at skabe ligevægt mellem indtægter og udgifter. Derfor blev regionsrådet i efteråret enige om at følge økonomien nøje og gribe ind, hvis vi konstaterede problemer. Den aftale har vi nu holdt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Akutbiler reddet

Mest markante fingeraftryk var, at forligspatierne har trukket alle forslag om ændringer af det præhospitale område væk. Det er her akutbilerne kommer ind.

Slut med sygehus i Brædstrup

Regionshospitalet i Horsens bliver ikke ramt så hårdt. Som tidligere omtalt betyder besparelserne, at al sygehusdrift i Brædstrup ophører.  Livstilcentret og Friklinikken flyttes til Silkeborg - mens fertilitetsklinikken rykker til Horsens.

Regionshospitalet er udnævnt til akuthospital og varetager syv medicinske specialer. Desuden fortsætter sygehuset i Horsens med de kirurgiske specialer, optopædkirurgi og  urologi.

Fremover samles fødsler og gynækologiske patienter fra Silkeborg og Skanderborg også i Horsens.

 

Aftale om ændring af budget Aftale om ændring af budget i Region Midtjylland feb. 2011:

 

Pressemeddelelse om besparelser Pressemeddelelse om besparelser Region Midtjylland: