TV der bevæger dig

Anklager kræver lange straffe i Horsens-sag

Ifølge anklager Dorthe Laursen skal et forældrepar fra Horsens idømmes fængselsdomme på mindst et år og seks til ni måneders fængsel for mishandling og vanrøgt af deres seks børn over en periode på 23 år.

06:42

1 af 2

Det kom frem, da Retten i Horsens i dag nåede til procedurerne i en sag om årelang mishandling af en børneflok på seks børn, som i dag er i alderen 11-26 år.

Ifølge anklageren i sagen er det blandet andet lussinger, knytnæveslag, spark, trusler og frihedsberøvelse, der ligger til grund for de lange straffe, hun kræver til forældreparret.

Anklageren begærer desuden faderen idømt mindst to års fængsel for seksuelt misbrug af sin dengang 13-årige datter - herunder mindst ét tilfælde af samleje, samt blufærdighedskrænkelse i form af berøringer. I anklageskriftet er faderen tiltalt for fem tilfælde af samleje med den mindreårige datter, men efter bevisførelsen i Retten mener anklageren at samleje er bevidst i ?mindst ét tilfælde?.

Sagen startede, da en af døtrene i foråret 2012 fortalte en lærer på sin skole, at hjemmet var præget af daglig vold og trusler, at børnene havde et meget stort antal huslige pligter og ikke måtte tage venner med hjem eller deltage i fødselsdage. Skolen underrettede Horsens Kommune som involverede Politiet, og i marts 2012 blev de fire hjemmeboende børn akut tvangsfjernet og anbragt på børneforsorgshjemmet Borgmesterbakken i Horsens.

Det var først efter tvangsfjernelsen af de yngre søskende, at den ældste datter stod frem og fortalte at hun er blevet misbrugt seksuelt af sin far over en periode på cirka seks måneder i 2003.

Efterfølgende har Politiet brugt næsten tre år på at rejse tiltale mod forældreparret, og i mellemtiden har Byretten ophævet tvangsfjernelsen. Tre af de fire børn flyttede hjem til forældrene i efteråret 2012, mens den datter, der havde anmeldt forældrene, ikke ville hjem, og blev placeret i en plejefamilie. Først i oktober 2014 besluttede anklagemyndigheden, at også moderen skulle tiltales i sagen.