Anmelder du en af disse kriminalitetsformer kommer politiet med det samme

Politigarantierne er et løfte til borgerne om, hvilken service politiet vil levere til dem.

Fra i dag mandag 1. november er der garanti for, at politiet rykker ud ved en række anmeldelser.

Politigarantierne er de samme i alle politikredse og gælder på følgende kriminalitetsområder: indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.

De nye politigarantier kan sammenlignes med de behandlingsgarantier, der kendes fra sundhedsvæsenet.

- Det har vi i Sydøstjyllands Politi også gjort før politigarantierne trådte i kraft, så på den måde er det ikke nyt for os, men garantierne er en form for forventningsafstemning mellem os og borgerne, hvor de kan se sort på hvidt, hvad de kan forvente af os inden for de områder, som garantierne dækker, siger politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi.
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi.
Foto: TV SYD

Er allerede opfyldt

I praksis opfylder Syd- og Sønderjyllands Politi også allerede politigarantierne i de fleste sager.

- Vi er glade for, at vi her i Syd- og Sønderjylland længe har kunnet levere en god service over for vores borgere på de anførte kriminalitetsområder. Men fra i dag vil vi have et skærpet fokus på, at vi lever op til politigarantierne, siger chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen, Syd- og Sønderjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

De fire løfter fra politiet

Et af løfterne er, at politiet rykker ud hurtigst muligt efter en anmeldelse om indbrud, hvis der stadig er en gerningsmand på stedet. Hvis gerningsmanden ikke længere er tilstede, skal politiet rykke ud til borgeren inden 24 timer efter, anmeldelsen er modtaget.

Ved anmeldelser om vold skal politiet rykke ud med det samme, hvis gerningsmanden er til stede, eller der er fare for liv og førlighed, eller hvis der er tale om vold af grovere karakter.

Ved anmeldelser om voldtægt og om åbenlyst salg af narkotika ved skoler skal politiet også rykke ud med det samme.