TV der bevæger dig

Beboere er trætte af hundelort og affald i gaderne

Ifølge beboerne er flere gader i Horsens midtby møgbeskidte. Det skyldes især, at mange hundeejere er for dårlige til at samle hundes efterladenskaber op, lyder kritikken.

00:26

Flere borgere i Horsens midtby er utilfredse med, at mange hundeejere ikke rydder op efter deres hund. Det gælder bl.a. her i Smedegade. Video: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Flere borgere i Horsens midtby er utilfredse med, at mange hundeejere ikke rydder op efter deres hund. Det gælder bl.a. her i Smedegade. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

1 af 2

John Mårtensen går ofte en tur i Smedegade, men nu har han fået nok af affald og især hundelorte, der ifølge ham flyder i gaden.

- Der er så mange, og man skal virkelig se sig for, hvis man ikke skal træde i en hundelort, siger John Mårtensen til TV SYD.

Ifølge John Mårtensen kan han sagtens tælle op mod 100 efterladenskaber fra hunde alene på en tur op og ned ad Smedegade, og det hjælper, ifølge ham, ingenting at gøre hundeejerne opmærksomme på problemet.

Der er så mange, og man skal virkelig se sig for, hvis man ikke skal træde i en hundelort

John Mårtensen, beboer, Smedegade

- Hvis man siger noget, så for man bare et beskidt svar. Det synes jeg ikke, de kan være bekendt, fortæller John Mårtensen. 

John Mårtensen går ofte en tur i Smedegade, hvor han bor. Her ser han lidt af hvert. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Den tidligere mejerist havde i weekenden et læserbrev i Horsens Folkeblad, hvor han gav sin mening til kende. Det har affødt rigtig reaktioner fra borgere i Horsens, der er enige med John Mårtensen. 

- Det er åbenbart rigtigt mange steder, hvor det er et problem med hundelorte, som flyder i gaderne. Jeg har i hvert fald fået mange reaktioner, siger John Mårtensen til TV SYD.

Ifølge John Mårtensen er det dog ikke kun hundenes efterladenskaber, der er et problem. Det flyder også med pizzapakker, pap og cigaretskodder i gaden, fortæller han.

Det er ikke kun hundelorte, der bliver efterladt i gaden. Her står der et par sofaer. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

John Mårtensen håber, at hans opråb får flere hundeejere til at samle op efter sig, når de går tur.

- Det gælder jo bare om at have en hundeposer med. Jeg kan heller ikke forestille mig, at folks hunde skider ud for deres egen dør eller indkørsel, siger John Mårtensen til TV SYD.

Hvad siger lovgivningen om hundeefterladenskaber


Vejloven § 70
"Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning."

Privatvejsloven § 66
"På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign."

Færdselsloven § 87
"Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen."

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13
"Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb."

Kilde. Bolius.