Bekræftet: Avis-fusion på vej

De lokale mediehuse, VAF Medier A/S og Horsens Folkeblad A/S, vil efter næsten 150 års konkurrence begynde at arbejde meget tættere sammen.

På bestyrelsesmøder i de to bladhuse i morges blev mediehusenes bestyrelser orienteret om de drøftelser, som er foregået mellem virksomhedernes daglige ledelser og de to bestyrelsesformænd gennem de seneste par måneder, og i begge bestyrelser var der overvældende opbakning til at starte egentlige forhandlinger imellem parterne.

Om det ender med et meget tættere samarbejde eller en egentlig fusion, ventes afgjort i løbet af foråret.

Horsens Folkeblad og VAF Medier har igennem en længere årrække haft et tæt og loyalt samarbejde, blandt andet gennem et fælles ejerskab af Hedensted Avis, Tørring Folkeblad og Midtjyllands Avis i Silkeborg.

Det er blevet sværere og sværere for lokale bladhuse at skabe sorte tal på bundlinjen, og de to bladhuse har sammenfaldende problemstillinger gennem faldende oplag for dagbladene og vigende annonceindtægter i forbindelse med finanskrisen.

- Derfor har det været naturligt at undersøge mulighederne for et udvidet samarbejde i form af enten en fusion eller en anden form for sammenlægning af de to virksomheder, skriver administrerende direktør Alex Pedersen og bestyrelsesformand Gert Eg, VAF Medier, og administrerende direktør Jens Bebe og bestyrelsesformand Ole W. Rasmussen, Horsens Folkeblad, i en fælles pressemeddelelse.

Dagblade og ugeaviser sikres

Uanset hvilket slags samarbejde, forhandlingerne munder ud i, understreger de to mediehuses ledelser, at det ikke kommer på tale at lukke hverken nogle af de tre dagblade, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad eller de 15 ugeaviser, som de to mediehuse i dag udgiver.

- Det er afgørende vigtigt for både læsere og annoncører i lokalområderne, at de også fremover har en lokal avis, der bliver produceret i og holder til i lokalområdet, og det har vi ingen intensioner om at lave om på.

Tværtimod vil vi indgå i dette samarbejde for at sikre, at det også vil være tilfældet i fremtiden. Et tættere samarbejde vil selvfølgelig medføre nogle synergieffekter, som vil gøre det lettere at skabe det overskud i virksomheden, som er nødvendigt for at sikre den fremtidige drift, ligesom det vil gøre os stærkere i konkurrencen om de nye medie-platforme, skriver de to bladledelser.

VAF Medier ejes af VAF Fonden (52 pct) og ca. 280 private aktionærer, mens Horsens Folkeblads Fond ejer ca. 97 pct. af aktierne i Horsens Folkeblad.

Ender det med en fusion af de to selskaber, vil der blive dannet en stærk, lokal medievirksomhed med en årlig omsætning i omegnen af 260 millioner. kroner. og en egenkapital på den pæne side af 200 millioner kroner.

Hverken de to direktører eller de to bestyrelsesformænd har på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer til de igangværende forhandlinger.