Billigere varme i Horsens

De omkring 25.000 borgere, som får deres varme fra Horsens Varmeværk, kan se frem til en ekstra lun hilsen. Prisen på fjernvarme bliver nemlig sat betragteligt ned og det endda med tilbagevirkende kraft.

- Allerede nu kan vi sige, at prisnedsættelsen vil gælde for indeværende år. Derfor regulerer vi prisen med tilbagevirkende kraft og modregner dette i den første aconto-rate for det kommende regnskabsår. Forbrugerne kan altså allerede i år se frem til en lavere regning, siger varmeværkets direktør Christian Niederbockstruck.

Varmeregningen bliver naturligvis også lavere på grund af den milde vinter, som har givet et lavere forbrug. Men derudover kan selve prisen pr. MWh (varmeenhed) også nedsættes, fordi driften er optimeret og har været stabil i perioden.

- Men den primære årsag er faktisk, at vi allerede nu kan mærke en effektiviseringsgevinst, efter at vi blev medejere af Horsens Kraftvarmeværk den 1. januar, siger Christian Niederbockstruck.