Blodprøve i ambulancen sikrer hurtigere hjælp til hjertepatienter

Borgere, der rammes af akutte blodpropper i hjertet i Region Midtjylland, køres nu direkte til Aarhus Universitetshospital frem for det nærmeste lokale sygehus som eksempelvis Regionshospitalet i Horsens. Det betyder både bedre og hurtigere hjælp.

Som det første sted i verden har hospitalerne i Region Midtjylland ændret på patientforløbene for patienter med blodprop i hjertet uden tydelige forandringer i elektrokardiogrammet (EKG), så disse patienter bliver transporteret direkte til hjertecentret på Aarhus Universitetshospital. Det sikrer, at patienterne bliver undersøgt langt hurtigere. Det fortæller Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Borgere i Region Midtjylland med symptomer på akut blodprop i hjertet får i ambulancen optaget et EKG, som bliver sendt til Aarhus Universitetshospital, hvor en læge umiddelbart kan afgøre, om der er tegn på en akut blodprop i hjertet.

quote

Det er godt for patienterne, for vi får dem behandlet hurtigere, og de kommer hjem op til to dage tidligere. 

Jacob Thorsted Sørensen, overlæge, Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital

Der er imidlertid en del mennesker, der får en akut blodprop i hjertet, uden at det viser sig som tydelige forandringer i EKG'et. Hidtil er patienter med brystsmerter og normalt EKG først blevet kørt til nærmeste akuthospital, som er Horsens for borgere i Horsens og Hedensted kommuner.

Hvis det her viste sig, at de på trods det normale EKG i ambulancen alligevel havde en blodprop i hjertet, blev de typisk kørt til en KAG-undersøgelse på Aarhus Universitetshospital næste dag.

Men tid er vigtig, når det gælder akutte blodpropper. Derfor har Aarhus Universitetshospital i samarbejde med de øvrige hospitaler i regionen gennemført et forskningsprojekt for at undersøge, om man kan identificere disse patienter i ambulancen gennem en kombination af EKG og en blodprøve, som kan vise, om der er tegn på en blodprop-skade i hjertemusklen. Forskningen foregik i tæt samarbejde med Præhospitalet og ambulancereddere i udvalgte dele af regionen.

Resultaterne har været så gode, at blodprøvetesten 1. marts 2017 blev indført som standard i ambulancerne i Region Midtjylland, og siden er patienter, hvor blodprøven viser tegn på blodprop, blevet kørt direkte til Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland er det første sted i verden, hvor man har indført blodprøve kombineret med EKG i ambulancen og organiseret det præhospitale beredskab, så patienterne kan blive transporteret direkte til et hjertecenter.

- Det er godt for patienterne, for vi får dem behandlet hurtigere, og de kommer hjem op til to dage tidligere, siger overlæge Jacob Thorsted Sørensen, Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.