Dagplejere i træningslejr

En tur ud i naturen. Dét er tilbuddet fra DGI Sydøstjylland til 1600 dagplejebørn og 400 dagplejere i Horsens Kommune. I dag gik den første tur ud i skoven.

- Børnene skal så tidligt som muligt vænnes til at bevæge sig og meget gerne ude i naturen. For at få inspiration til spændende aktiviteter har vi allieret os med tre instruktører fra DGI Sydøstjylland, der lægger vejen forbi 80 legestuegrupper i Horsens Kommune, fortæller projektleder Marianne Mortensen.

Under besøgene, der foregår i perioden frem til juni, får dagplejere sammen med en dagplejepædagog instruktion i aktiviteter, der alle har med udeliv og bevægelse at gøre. De får desuden materiale med sig hjem, som kan inspirere til kendte og nye bevægelseslege.

Initiativet er et led i Projekt Sunde Børn i en Sund By, der har fokus på mad, bevægelse og hygiejne.