Danish Crown får nej til at sluge Tican

De danske konkurrence-myndigheder siger nej til fusion mellem Danish Crown og Tican

Efter syv måneders intens sagsbehandling har Danish Crowns bestyrelse måttet konstatere, at det ikke har været muligt at få godkendt fusionen med Tican hos de danske konkurrencemyndigheder inden for tidsfristen.

- Vi har indleveret en lang række forslag til tilsagn til Konkurrencestyrelsen, og selv om vi har rådført os med styrelsen om, hvad der skal til for at kunne gennemføre fusionen, så har tilsagnene ikke været tilstrækkelige til at opnå en godkendelse, siger Danish Crowns adm. direktør  Kjeld Johannesen i en pressemeddelelse.

Tilsagnene, Danish Crown har leveret, indebærer både frasalg af produktion og salg af danske råvarer i et omfang, som overstiger Ticans og Danish Crowns samlede afsætning i Danmark i dag til en pris, der ligger under omkostningsniveau, Danish Crown har store svineslagterier i Horsens og Sønderborg, mens Tican slagteanlæg ligger i Nordjylland.

- Det har fra starten været klart, at en fusion imellem de to selskaber i høj grad handlede om at sikre det danske råvaregrundlag - og kun i mindre grad var drevet af forretningsplanerne. Men omkostningerne må naturligvis ikke overstige de synergier, der var identificeret i fusionsdrøftelserne, siger formand for Danish Crowns bestyrelse Erik Bredholt.

I dag findes der kød fra mange steder i verden i de danske kølediske. Omfanget af udenlandsk kød på danske forbrugeres middagsborde stiger år for år og udgør i dag mere end 20 pct. af det samlede salg i dansk detailhandel.

- Jeg har rigtig svært ved at få øje på, at et nej til fusionen gavner konkurrencen. Men det er med til at forhindre udviklingen af dansk erhvervsliv, siger Danish Crowns adm. direktør  Kjeld Johannesen.