Efter over et år med kø og vejarbejde forsvinder trafik-fælde

Efter næsten 14 måneder kan trafikanterne atter passere Horsens på den indre ringvej i fire spor.

Fra i morgen er der godt nyt til de bilister, der har været vant til at køre ad Schüttesvej i Horsens. Horsens Kommunes arbejde med at udvide vejen til fire spor er nemlig færdigt.

- Det er rigtig dejligt, at vi nu er i mål med udvidelsen af Schüttesvej, som er en af de mest trafikerede veje i Horsens Kommune, siger Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald, Trafik og Ejendomme i Horsens Kommune, i en pressemeddelelse.

Sammen med vejprojektet er der også blevet etableret oversvømmelsessikring af boligområdet Bygholm Åvænget samt Horsens midtby, som den 17. februar 2020 var truet, da Bygholm Sø truede med at gå over sine bredder og underminere den dæmning, som den stærkt trafikerede Schüttesvej går hen over.

11 boligblokke måtte evakueres

Beboerne i 11 boligblokke måtte evakueres og tilbringe natten hos familie og venner, på hotel eller i Forum Horsens.

Var vandet fra søen brudt gennem dæmningen, så ville ikke blot de 11 boligblokke være i farezonen - men en regulær flodbølge kunne have skabt store ødelæggelser på sin vej gennem det centrale Horsens, inden vandet ville nå fjorden.

Langs Bygholm Sø og Schüttesvej er der blevet rammet en væg af jern - en såkaldt spuns - ned i jorden. Spunsen betyder, at vandet i Bygholm Sø kan stige op til 90 cm over det normale, uden det giver problemer på hverken Schüttesvej, i det nærliggende boligområde eller ned gennem midtbyen.

Derudover er der blevet etableret en ny, automatisk sluse under vejen. Slusen måler løbende på vandstanden i søen og vil automatisk kunne styre, hvor meget vand der lukkes ud i Bygholm Å.

Det har været et meget krævende og omfattende projekt, der gik i gang den 1. september 2020 og først er helt færdigt ved udgangen af i år.

Fortsat arbejde frem til nytår

Frem til nytår vil der nemlig fortsat blive arbejdet på strækningen på bl.a. fortove, cykelstier, belysning, udskiftning af signalanlæg i lyskrydsene samt den stitunnel, der skal gøre det nemt og sikkert for fodgængere og cyklister at komme fra Bygholm Park over til Åbjergskoven.

- Af sikkerhedsmæssige årsager vil der fortsat være en nedsat hastighed på Schüttesvej på 50 km/t, mens vi har folk, der arbejder i området. Men med de fire spor åbne bliver afviklingen af trafikken nu meget nemmere, forklarer Allan Lyng Hansen.