Efterlyst drabssigtet mand anholdt i Grækenland

Den 25 årige drabssigtede Barzan Bahjat Khalil er igen i myndighedernes varetægt, efter at han den 29. juni undveg fra Psykiatrisk afdeling, Horsens sygehus.

Khalil opholder sig nu i et græsk fængsel, idet han den 3. juli rettede henvendelse til den danske ambassade i Athen.

Efter de informationer Sydøstjyllands Politi har på nuværende tidspunkt, så oplyste Khalil sit cpr.nr. og at han var løbet tør for medicin, hvorfor han gerne ville have hjælp.

Græsk politi blev kontaktet og han blev anholdt og sent i går blev det endeligt fastslået, at der er tale om den undvegne og derfor efterlyste mand fra Horsens. Konstateringen heraf har taget lidt tid, idet Khalil efter det oplyste ikke var i besiddelse af identifikationspapirer, herunder pas.

Sydøstjyllands Politi har sendt de fornødne dokumenter af sted til Grækenland med henblik på, så hurtigt som muligt, at få Khalil udleveret til videre retsforfølgelse i den sag, han er sigtet i.

Når de græske myndigheder giver tilladelse til det, vil Khalil blive afhentet i Grækenland af dansk politi. Hvor længe det vil vare inden det kan ske, er det ikke muligt at oplyse på nuværende tidspunkt.

Sydøstjyllands Politi oplyser at de på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om Khalils flugt og rejse til Grækenland, fordi de ikke har haft mulighed for at tale med ham.