Elever skal holde læseferie på deres skole

9. klasses-eleverne på Horsens Byskole er i fuld gang med at forberede sig til deres afgangsprøver. I håb om bedre eksamensresultater skal en del af læseferien nu foregå på skolen.

Som noget nyt foregår halvdelen af elevernes læseferie på skolen og ikke derhjemme. Det er et forsøg, som Horsens Byskole gennemfører ved denne sommers prøver for at se, om det kan give eleverne bedre karakterer, oplyser viceskoleleder Dorthe Fredsted til TV SYD. 

- Kravet om den fysiske tilstedeværelse på skolen har ikke været til diskussion, og det er der en grund til. Hvis de unge frit kunne vælge mellem at tilbringe læseferien derhjemme eller her, ville vi ikke være sikker på at nå målgruppen – nemlig dem, der vender dag til nat i læseferien, og som kan have svært ved at koncentrere sig om at forberede sig til prøverne, uddyber Dorthe Fredsted.

quote

På skolen kan vi nemmere koncentrere os, og vi kan hjælpe hinanden. Desuden er lærerne 100 procent til stede for at støtte os.

Sikkersoq Kirsten Mathæussen og Victoria Bro Jensen, 9. U, Horsens Byskole

Horsens Byskole har i nogle år kæmpet for at hæve karaktergennemsnittet for afgangseleverne, ligesom skolens elever ikke i samme omfang som andre unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

Nogle elever synes, det er træls, at de ikke kan tilbringe hele læseferien derhjemme, men generelt hersker der en positiv stemning hos både elever og forældre.

Det gælder også eleverne Sikkersoq Kirsten Mathæussen og Victoria Bro Jensen, der begge går i 9. U.:

- Vi kan godt have svært ved at tage os sammen til at læse derhjemme, og der er heller ikke andre at tale med. På skolen kan vi nemmere koncentrere os, og vi kan hjælpe hinanden. Desuden er lærerne 100 procent til stede for at støtte os, siger de og tilføjer, at deres forældre i starten synes, det var et mærkeligt initiativ, men at de nu bakker helt op om ideen.

Netop forældrenes og lærernes opbakning er en vigtig del af det nye tiltag.

- Ved at være der for eleverne sender vi et signal om, at vi vil gøre alt for at støtte dem i deres eksamenslæsning, og at vi tror på dem. Men samtidig har vi også en forventning om, at forældrene holder deres børn til ilden og følger med i deres arbejde. Også selvom eksamenslæsningen foregår uden for hjemmets fire vægge, siger lærer Lisbeth Møller, der underviser i dansk.

Initiativet er led i Horsens Byskoles målrettede indsats i udskolingen, der har til formål at løfte alle elever fagligt og socialt.

Smidstrup-Skærup Skole i Vejle Kommune tilbød sidste år sin afgangselever at tilbringe en del af læseferien på skolen på frivillig basis, mens Horsens Byskole nu som et forsøg har gjort det obligatorisk.