TV der bevæger dig

Endelave satser på flygtninge

Horsens Kommune skal i år modtage 161 flygtninge fra verdens uroplagede områder, og en del af dem må gerne få bopæl på Endelave.

Intet er afgjort endnu, men et solidt flertal sagde på Endelave Beboer forenings generalforsamling i weekenden god for et forslag om, at bestyrelsen skal arbejde for at tiltrække et antal flygtningefamilier til øen. Det skriver Horsens Folkeblad i dag.

Forslaget blev stillet af den afgående bestyrelse i en erkendelse af, at det kniber med at få danske familier, særligt børnefamilier, til at bosætte sig på øen.

-Der er flygtninge, der har brug for et sted at bo, og vi har brug for flere øboere, så vi vil prøve at se, om vi ikke kan få de to ting til at gå op i en højere enhed, siger Karsten Kragh Hansen, nyvalgt formand for beboerforeningen.

Beboerforeningen vil nu gå i dialog med Horsens Kommune om, hvorvidt ideen kan realiseres, og i givet fald hvordan.

-Nu har vi loddet stemningen på øen, og den er positiv, men derudover er der ikke ret meget konkret at sige. Vi forestiller os, at vi kan huse tre-fire familier. Ikke flere, for det er jo også et spørgsmål om at finde en passende bopæl til dem, siger han.

Det er særligt flygtningefamilier med børn i den skolepligtige alder, der er velkomne på øen. Endelave Skole har i dag blot seks elever, og der er ikke flere på vej.

-Det er en skidt situation, og det her skal da bestemt også ses som en håndsrækning til skolen. Der er ingen meldinger fra kommunen om, at der er en nedre grænse for antallet af elever, men vi vil gerne have flere elever på skolen, og der er en dygtig lærerstab til at tage imod børnene, siger han.

Der er i dag 165 beboere på Endelave. Det tal har været nogenlunde stabilt i en årrække, men der er sket en forskydning i beboernes alder.