Fængselsbetjente får peberspray

Fængselsbetjenten på Statsfængslet Østjylland ved Horsens får peberspray som fast del af udrustningen.

- Det er noget, som både ledelsen og de ansatte har ønsket i længere tid, siger fungerende fængselsinspektør Una Jensen, Statsfængslet Østjylland, til TV SYD. Men selvfølgelig håber vi, at det kommer så lidt i brug som muligt.

- Peberspray er et effektivt våben, men mere skånsomt end de andre magtmidler, vi kan bruge i tilspidsede situationer, siger hun videre.

Det er betjente, der er i kontakt med de farligste fanger, der nu får peberspray som fast del af udrustningen.

Una Jensen siger til TV SYD, at man ikke kan sige noget om, hvor ofte peberspray kan komme i anvendelse på fængslet i Enner. Men det er ikke ret tit, siger hun.

Efter flere års diskussioner bliver fængselsbetjentene nu udstyret med peberspray som en fast del af deres udrustning, når de kommer i kontakt med de særligt farlige fanger i de lukkede afdelinger, lukkede fængsler og arresthuse, skriver Information.

Justitsminister Karen Hækkerup (S) skriver i et svar til Folketingets Retsudvalg, at hun har valgt at følge Direktoratet for Kriminalforsorgens anbefaling og udvide personalets adgang til at bære peberspray.

Hidtil har peberspraydåser stået i aflåste skabe og måtte først udleveres, hvis der forelå en "særlig risikosituation".

- Justitsministeriet har i den forbindelse - foruden de generelle gode erfaringer - lagt vægt på, at der fortsat alene vil være tale om en adgang til at bære peberspray i en række nærmere angivne risikosituationer.

- Justitsministeriet har endvidere lagt vægt på, at en sådan udvidelse kan medvirke til at styrke personalets sikkerhed, skriver Karen Hækkerup.

Ifølge Kriminalforsorgens evaluering af brugen af peberspray, der blev indført i samtlige fængsler og arresthuse i 2011, har den haft den "ønskede effekt og virkning ved primært at virke præventivt, og i de skarpe tilfælde at have pacificeret indsatte, således at behov for yderligere magtanvendelse har været minimeret".

Institut for Menneskerettigheder undersøger for øjeblikket brugen af peberspray i fængsler og arresthuse. Rapporten ventes færdig efter sommerferien.