TV der bevæger dig

Fængselsmuseets gæster er gavmilde

Fængselsmuseet rummer en kirke, og her har Horsens Museum ophængt en kirkebøsse, som museets gæster flittigt har lagt penge i med det imponerende resultat, at Landsforeningen SAVN for børn og pårørende til indsatte har fået overdraget en check på 15.000 kroner.

Fængselsmuseets gæster kar doneret,en check på 15.000 kroner til Landsforeningen SAVN for børn og pårørende til indsatte.

- Da statsfængslet lukkede i 2006, blev kirkebøssen taget ned, men da kirken åbnede som en del af museet, syntes vi, at den manglede.

Et kirkerum maner til medmenneskelighed og omtanke for andre, og vi mente derfor, at kirken var nøgen uden en kirkebøsse. Så vi valgte at sætte en ny kirkebøsse op, og vores tanke var fra starten at støtte dem, som utilsigtet straffes hårdest i forbindelse med en fængselsstraf, nemlig børn af indsatte, og det kan man ikke gøre bedre end ved at støtte Landsforeningen SAVN, fortæller museumsleder Anne Bjerrekær.

Landsforeningen SAVN arbejder på at forbedre vilkårene for børn og pårørende til indsatte.

Et barn af en indsat oplever ofte følelser som sorg, angst, skam og savn uden at kunne dele dem med ligestillede og uden at kunne få hjælp.

SAVN tilbyder en vifte af tilbud f.eks. en telefonvagt og weekendophold, hvor børn og pårørende kan møde andre i samme situation. For børnene er det af stor betydning at kunne tale med andre børn og opleve, at de ikke er den eneste i samme situation. Men SAVN har også andre projekter. De holder foredrag, er sparringspartner for f.eks. Kriminalforsorgen, og de starter projekter, som alle har som hovedformål at gøre det lidt lettere at være barn af en indsat.

Mere kultur