Færre bliver langtidssyge i Horsens

Færre er langtids-syge i Horsens og det sparer kommunen for 11 millioner kroner.

Hurtigere og mere målrettet indsats til de sygemeldte ? samt 11 millioner sparede kroner.

På halvandet år er det lykkedes Horsens Kommune at nedbringe antallet af borgere, der er syge i mere end ét år med 25 procent ? mens udviklingen på landsplan har været et fald på 10 procent.  Samtidig har de kommuner, som Horsens normalt sammenlignes med i samme periode fra juni 2009 til december 2010 oplevet en stigning på 20 procent.

Et resultat, der endda er opnået uden at flere borgere ender uden offentlig forsørgelse i Horsens Kommune end i landet som helhed.

Glædelig udvikling

- Det er glædeligt, at vi har vendt udviklingen. Færre syge går lang tid i uvished om deres helbred og fremtid på arbejdsmarkedet. Al erfaring viser, at jo længere tid, du er væk fra arbejdsmarkedet, jo større er sandsynligheden for, at du ikke kommer tilbage igen. Det understreger nødvendigheden af, at vi så tidligt som muligt giver den enkelte den indsats, der er behov for, siger borgmester i Horsens Kommune Jan Trøjborg.

Horsens Kommune oplevede efter kommunalreformen en fordobling i antallet af borgere, der blev langtidssyge i 2007 og 2008, og indgik derfor en aftale med Falck Jobservice om en ny strategi. Målet med indsatsen er, at flere sygemeldte borgere hurtigst muligt vender helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet, og dermed at færre sygemeldte borgere bliver langvarigt syge.