Færre patienter dør i Horsens

Tre års fokus på at højne patienternes sikkerhed har givet gode resultater på Hospitalsenheden Horsens. Der sker færre dødsfald og færre patienter får infektioner og tryksår.

Mere systematiske metoder der bl.a. sørger for at blodforgiftninger og tryksår, bliver opdaget på et tidligt stadie, lønner sig.

Hospitalsenheden Horsens har gennem de seneste tre år deltaget i et projekt, der sætter fokus på at forhindre at, patienter får komplikationer mens de er indlagt.

-Det er hele den arbejdsgang, der ligger bagved, nemlig at vi systematisk følger patientens udvikling i form af f.eks. blodtryk, puls og iltprocent. Det gør os i stand til at opspore kritisk sygdom på et tidligt stadie, forklarer hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen i en pressemeddelelse.

Den øgede fokus på patientsikkerheden betyder bl.a., at der på seks af sygehusets afdelinger ikke har været et tryksår i 100 dage blandt patienterne.

Erfaringerne fra Patientsikkert Sygehus har været så gode, så de nu bliver videreført i den daglige drift på Hospitalsenheden Horsens.

Udover Hospitalsenheden Horsens har Kolding Sygehus også deltaget i projektet.