Flere rocker-fanger i Horsens

Ny arrestafdeling for rockere og bandemedlemmer skal muligvis ligge i Horsens.

Der skal formentlig gang i gravemaskinerne i enten Horsens eller Nyborg, når en ny arrestafdeling for stærke fanger skal opføres.

Som led i en tryghedspakke mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne skal der nemlig gøres op med, at rockere og bandemedlemmer dominerer de fængslerne med trusler og vold, og det kræver en helt ny arrestafdeling.

Ifølge Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup er Statsfængslet i Nyborg og det nye fængsel på Enner Mark vest for Horsens på tale til at
rumme afdelingen.

- Afdelingen skal opføres som tilbygning til de eksisterende fængsler og inden for den indhegning, der er i forvejen, så borgerne kommer ikke til at opleve, at fængslerne udvides, siger Peter Skaarup.

Partierne har afsat 12 millioner kroner til at opføre arrestafdelingen og 5,3 millioner kroner årligt til at betale for ekstra personale.

Afdelingen skal huse indsatte, der på grund af deres truende eller voldelige adfærd for en periode ikke kan være i et almindeligt fængsel eller arresthus.

Idéen til den nye arrestafdeling kommer fra en lignende afdeling ved Politigårdens Fængsel i København.
Her viser erfaringerne, at det ekstra personale og den øgede sikkerhed i afdelingen har en stor præventiv effekt og skaber tryghed hos personalet.

Som del af tryghedspakken får politiet samtidig tilført penge, så man kan fortsætte og styrke politiets bandeenhed.
Ifølge justitsminister Lars Barfoed (K) har enheden stor succes med at fange og retsforfølge bandemedlemmer og rockere.

Lige nu sidder 300 bande- og rockermedlemmer i fængsel. Det svarer til næsten en femtedel af de personer, som politiet har registreret som del af bander eller rockergrupperinger.

De mange fængslinger har dog øget presset på de danske fængsler og arresthuse, og det skal den nye afdeling være med til at løse.