Folkeskole: Kæmpeklasser giver bedre resultater

Langmarkskolen i Horsens går mod strømmen. Her er der ingen klager over, at elevtallet i de ældste klasser er øget fra 15 til 28 elever.

Det store elevtal skyldes især, at specialklasseelever er blevet optaget i almindelige klasser.

- I de store klasser får eleverne større mulighed for at finde kammerater, som de svinger med. Det giver langt mindre uro og færre konflikter i klassen, fortæller skoleleder Birthe Rasmussen.

Skolen laver såkaldte fleksible holddannelser i klasserne.

- Det betyder, at vi både kan tage hensyn til de lidt svagere elever og udfordre de stærkeste, forklarer skolelederen.

Birthe Rasmussen mener, at elevernes trivsel er afgørende for indlæringen.

- Når eleverne trives socialt, smitter det også af på indlæringen. Eleverne får ganske enkelt bedre karakterer, siger Birthe Rasmussen og tilføjer, at den høje klassekofficient og den store mangfoldighed af elever desuden er med til at øge den faglige bredde i undervisningen.

Allerede i indskolingen søger Langmarkskolen at få alle elever integreret i undervisningen.

Skolen har for eksempel særlige familieklasser, hvor der bliver taget hånd om udsatte børn og deres forældre.