Forvirring om nye skraldespande

De nye affaldsbeholdere popper nu op overalt hos borgere, der bor uden for Horsens Midtby. Selvom beholderne er ude hos borgerne, må de endnu ikke tages i brug.

- Nogle borgere bliver lidt forvirrede over, hvornår de må tage de nye affaldsbeholdere i brug, men affaldsordningen træder først i kraft fra den sidste uge i september. Det vil sige, at borgerne først må tage beholderne i brug fra den 21. til den 25. september alt afhængig af, hvilken ugedag de i dag får hentet affald, fortæller Anne Dorthe Christensen, Affald og Trafik.

Renovationsfolkene den sidste dag lægger en seddel i de gamle beholdere med besked om, at affaldet nu er tømt for sidste gang i de gamle beholdere, og at borgerne fremover skal bruge de nye.

Alle ejendomsejere uden for Horsens Midtby vil i slutningen af september få et brev med oplysninger om de nye tømmedage.

 

Fakta: