TV der bevæger dig

Forvirring om nye skraldespande

De nye affaldsbeholdere popper nu op overalt hos borgere, der bor uden for Horsens Midtby. Selvom beholderne er ude hos borgerne, må de endnu ikke tages i brug.

- Nogle borgere bliver lidt forvirrede over, hvornår de må tage de nye affaldsbeholdere i brug, men affaldsordningen træder først i kraft fra den sidste uge i september. Det vil sige, at borgerne først må tage beholderne i brug fra den 21. til den 25. september alt afhængig af, hvilken ugedag de i dag får hentet affald, fortæller Anne Dorthe Christensen, Affald og Trafik.

Renovationsfolkene den sidste dag lægger en seddel i de gamle beholdere med besked om, at affaldet nu er tømt for sidste gang i de gamle beholdere, og at borgerne fremover skal bruge de nye.

Alle ejendomsejere uden for Horsens Midtby vil i slutningen af september få et brev med oplysninger om de nye tømmedage.

 

Fakta:

Dagrenovationen skal fremover sorteres i fire typer:
  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir og karton
  • Metal-,plast- og glasemballage
Rest- og madaffald afhentes fremover hver 2. uge og papir og karton samt metal-, plast og glasemballage hver 4. uge

 

Mest sete på tvsyd.dk