Frygter bus-besparelser går ud over landdistrikterne

Nedskæringer af busruter i Region Midtjylland går ud over bosætning på landet, mener Landdistrikternes Fællesråd. 22 busruter - heraf fem i Horsens og Hedensted - skal enten skæres væk eller får færre afgange.

Besparelsen falder ikke i god jord hos Landdistrikternes Fællesråd med hjemsted i Egtved. Her mener formanden, Steffen Damsgaard, at Region Midtjylland er ved at tage en forkert beslutning.

I dag er det regionerne, der betaler og står for driften af den kollektive bustrafik. Men i løbet af 2018 vil Region Midtjyllands finansiering af en række busruter bortfalde. De fem af de nedskæringstruede ruter betjener landområder i Horsens og Hedensted kommuner. 

Når besparelserne træder i kraft, vil udgifterne blive skubbet direkte over til kommunerne, mener Steffen Damsgaard.

Han vurderer, at kommunerne ikke kan undvære de udvalgte busruter, der står til at blive sløjfet eller nedjusteret. Ifølge Damsgaard kan den samme betjening, som busruterne i dag tilbyder borgerne i området, ikke opretholdes, medmindre kommunen skal have penge op af lommen.

- Det er jo netop hovednetværket af bussystemet, man vil skære væk. Det er det, der kører på tværs af kommunerne mellem deres hovedbyer. Det har altså en stor værdi. Det har en betydning, og der er mange, som indretter deres hverdag efter det. Derfor er det ikke et sted at skære, siger han i en pressemeddelelse.

- En del af de her ruter ligger i land- og yderkommuner, som i forvejen er hårdt pressede. Derfor er det bekymrende, om man vil kunne fastholde en betjening på samme niveau, hvis kommunerne skal foretage det, siger han.

Oplysninger fra TV 2 Nyhederne viser, at mere end hver femte busafgang på de lokale ruter er forsvundet - præcis 21 procent. Til sammenligning er der kun skåret én procent på bybusserne siden kommunalreformen.

Udviklingen bekymrer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, der håber, at kommunerne vil prioritere den kollektive transport i alle områder.

- Jeg håber, at man stadig kan sikre den kollektive trafik i landdistrikterne ved at beholde mere af den traditionelle rutekørsel i kombination med Flextrafik og andre tiltag som eksempelvis samkørsel og delebilsordninger, siger Steffen Damsgaard.

Det er endnu ikke hverken politisk vedtaget eller drøftet, hvilke ruter Region Midtjylland vil fjerne sin støtte til. Det ligger dog fast, at regionen skal nedbringe den økonomiske udgift til busdrift.