Gaderæs: Vil lave lovlige forhold

Horsens Kommune har taget initiativ til at få skabt en bane, hvor gade-ræsere kan køre lovligt. Sammen med omegnskommunerne og Sydøstjyllands Politi er der nedsat en arbejdsgruppe, som vil forsøge at lave en sikker ramme om streetrace.

Lundagervej i Hedensted og Bugattivej i Vejle er blandt adresser, som hen over sommeren bliver brugt til at køre om kap. Efter amerikansk forbillede skal der bruges en strækning på 402 meter - og så gælder det om at komme først.

- Men kap og væddekørsel er forbudt efter færdselsloven, fortæller politiinspektør Michael Weiss, Sydøstjyllands Politi til TV SYD. Derfor skal det foregå på afspærrede områder og med sikkerhedsforhold.

Hedensted Kommune har i flere år været opmærksom på de ulovlige forhold på Lundagervej i industrikvarteret ved motorvejen.

- Men Lundagervej kan ikke gøres lovlig, oplyser leder af infrastruktur- og transport-afdelingen (Tidligere Vejafdelingen) i Hedensted, Michael Laursen, til TV SYD. Den kan ikke gøres sikker nok.

Arbejdsgruppen med kommunalfolk og politiet overvejer, om man kan bruge positive erfaringer fra Aalborg og fra Esbjerg.

Det kan enten være en strækning, som kan spærres af og afskærmes, eller én stribe asfalt, der er indrettet til bilræs, forklarer Michael Laursen.

Hedensted Kommune har overvejet, om der skulle laves chikaner på Lundagervej.

- Men det er dyrt og giver en ekstra risiko. Og så flytter ræset bare et andet sted hen, siger Michael Laursen.

Arbejdsgruppen mellem kommuner og politi blev nedsat i foråret. Og der er endnu ikke konkrete forslag.

- Vi når jo nok ikke frem til noget inden sæsonen slutter for i år, siger politiinspektør Michael Weiss til TV SYD.