Glæder sig over udsigten til flere slagtesvin og arbejdspladser

Slagteriarbejdernes fagforening, NNF, er tilfredse med indholdet i regeringens landbrugs- og fødevarepakke, der vil betyde flere svin til slagtning..

- Flere danske slagtesvin, betyder flere danske arbejdspladser. Så enkelt kan det siges, og derfor giver det også rigtig god mening at give landmændene bedre muligheder for at producere grise,  siger Ole Wehlast, der tror på, at fødevarebranchen nu går lysere tider i møde.

Det vil også kunne få positiv effekt på de to store Danish Crown-slagterier i Horsens og Blans ved Sønderborg.