Håndbold giver fest på demens-afdeling

En håndbold giver glade mandestemmer i demens-afdelingen på Slotsgården i Horsens. Den seneste ide, som personalet på plejehjemmet har fået, er at samle gamle venner og lade dem komme på besøg.

Normalt lyder der ikke glade stemme og tilråb på en demens-afdeling.

Men mandag besøgte Jens Erik Andersens håndboldvenner ham på afdelingen. De var mødt op for at snakke gamle dage, og det gør de tit.

Jens ErikAndersen er ikke dement. Han er på afdelingen, fordi han pådrog sig en alvorlig hjerneskade for to år siden.

Det har været en lang vej tilbage, men vennerne har hjulpet.

Jens Erik Andersen har dyrket håndbold i en menneskealder. Og besøgene af de gamle venner har betydet kæmpefremskridt. Og Jens Erik har fået en kæmpe netværk takket være den lille læderkugle, som han stadig kan håndtere.

Flere og flere plejecentre med demens-afdelinger finder på nye ting, som kan få beboerne til at huske.

Dagcentret Lyngparken i Varde sender de demente beboere på campingferie - 30 meter fra plejehjemmet.

På Bakkegården i Vejle var beboerne med i et tre-årigt forsøg med besøgshunde. Hundene fik de ældre til at live op og huske de aktive mennesker, de selv var engang.

Og på Ceres Centret i Horsens byggede personalet et stoppested, men der kom aldrig nogen bus. Stoppestedet var falsk, og det blev oprettet for at undgå konflikter med demente beboere i centret.