Hele Danmark søger online hjælp om alkohol i Horsens

Horsens Kommunes alkoholrådgivning LidtForMeget.dk hjælper folk med alhoholproblemer - og er populær i det ganske land.

Mails fra hele landet ender i indbakken hos Horsens Kommunes landsdækkende online alkoholrådgivning.

Og der er en lille overvægt af kvinder blandt afsenderne. Siden tilbuddet om at få hjælp til at nedbringe et stigende alkoholforbrug gik i gang i begyndelsen af 2015, har 204 borgere henvendt sig. Af dem er de 54 % kvinder - fortrinsvis midt i 40’erne.

De fleste kan hjælpes enten via mails eller telefon- og videosamtaler. Resten henvises til et misbrugscenter.

- Der er fortsat meget tabu omkring alkohol. Både mænd og kvinder føler skyld og skam over at have et stort forbrug, men rådgivningen gør det muligt for især kvinderne at skrive uddybende mails om deres drikkevaner og mulige årsager til dem. Kvinderne er generelt gode til at reflektere over sig selv og dermed arbejde på at forandre deres alkoholforbrug, inden det får for store konsekvenser, siger Lea Hededal Dyrby.

Ud over henvendelser fra borgere, som selv føler, at de har et alkoholproblem, kommer ca. 1/3 af henvendelserne fra pårørende.

I alt ni personer har været i online behandling, som omfatter 1-2 samtaler ugentligt i 12 uger.