Hjemme-blodprøver på vej i Horsens og Hedensted

Bioanalytikere tager inden længe på hjemmebesøg i hele Region Midtjylland for at tage blodprøver og kontrollere hjerterytmer.

Tilbuddet er skræddersyet til patienter, der ikke kan transportere sig selv, og kendes allerede fra størstedelen af regionen, hvor erfaringen er, at hjemmebesøget frigør tid og kræfter for både patienter og praktiserende læger. Og nu kommer Horsens og Hedensted kommuner med.

Regionens udgift til et hjemmebesøg af egen læge er minimum 270 kroner. En bioanalytiker på hjemmebesøg varierer lidt i pris alt efter hvor i regionen patienten bor. I gennemsnit koster bioanalytikerens besøg kun 150 kroner.

- Bioanalytikerne får nye opgaver, de praktiserende læger får mere tid til komplicerede opgaver og kommunerne undgår udgifter til liggende patienttransporter. Der er kun vindere, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

En mobil bioanalytiker kan i gennemsnit klare tre prøver i timen og regionsrådet regner med, at bioanalytikerne reducerer udgifterne til praksislægernes hjemmebesøg og blodprøvetagning. Det er også rådets forventning, at prisforskellen på prøver foretaget af en læge og en bioanalytiker fører til at der reelt kan spares penge, ved at besøge patienterne i eget hjem og plejehjem.

Ordningen skal evalueres om et år