TV der bevæger dig

Hjemmehjælpere slipper for tids-stempling

Hjemmehjælpere slipper nu for at registrere tiden på en håndholdt computer, når de begynder og slutter besøg hos en borger.

Hjemmehjælpere slipper for tids-tyrani. (Arkivfoto).

Foreløbig har Haderslev og Horsens afskaffet tids-registreringen.

Hjemmehjælperne har længe klaget over tids-registreringen, da den stjæler tid fra deres egentlige arbejde.

Haderslev Kommune har beregnet, at tids-registreringen har kostet godt 800.000 kroner om året.

Forenklingen sker som led i regeringens ønske om at afbureaukratisere arbejdsgange inden for hjemmeplejen.