TV der bevæger dig

Horsens-borgere skal sortere deres skrald

Borgerne i Horsens får til efteråret et nyt affalds-system, der betyder, at deres skrald skal sorteres i fire typer. Det betyder 50.000 nye affalds-beholdere nu trilles ud til 26.000 husejere uden for Horsens midtby.

Borgerne i Horsens får nye affalds-beholdere.

Borgerne modtager beholderne i forbindelse med det nye affaldssystem, som kommunen indfører i september 2015.

I denne uge sender Horsens Kommune orienteringsbrev ud til alle ejendomsejere uden for Horsens bymidte.

Allerede i maj begynder Horsens Kommune at køre de mange beholdere ud til borgerne, men de må først tages i brug til september.

Næste trin er Midtbyens affaldsbeholdere. Her kræver placeringen imidlertid en lidt mere omfattende vurdering af hver enkelt ejendom.

Alle borgere vil få yderligere information om sortering og om det nye affaldssystem.

- Find mere information om det nye affaldssystem her

 

Fakta:

  • Horsens Kommune indfører nyt affaldssystem 28. september 2015
  • Dagrenovation skal fremover sorteres i fire typer:
  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir og karton
  • Metal-, plast- og glasemballage
  • Affaldet hentes hver 14. dag
  • Borgerne kan selv vælge størrelsen på beholder til rest- og madaffald
  • Affaldet tømmes i opdelte rum i renovationsbilen
  • Kommunen bestemmer størrelsen på beholdere til papir- og emballageaffald