Horsens får ny skov

Den vestlige del af Horsens får nu en helt ny skov til glæde for både borgere og miljøet.

Miljøministeriet, Horsens Vand og Horsens Kommune har netop underskrevet en aftale om etablering af den nye bynære statsskov, der bliver plantet på den nu nedlagte Rugballegård. Skoven bliver cirka én kvadratkilometer stor, og den forventes indviet til foråret.

- Jeg er glad for, at vi i samarbejde med Horsens Kommune og vandforsyning får rejst en ny skov i Horsens. Skoven er et godt eksempel på, hvordan vi både kan beskytte vores grundvand og skabe naturoplevelser for indbyggerne tæt på byen, og jeg håber, at vi kan lave flere lignende projekter andre steder i landet, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøministeriet, Horsens Vand og Horsens Kommune deler udgifterne til køb af jord og bygninger, mens Naturstyrelsen under Miljøministeriet skal plante og passe skoven.

Borgerne i Horsens kan selv være med til at bestemme, hvordan den ny skov skal indrettes. Der vil snarest blive afholdt informationsmøde og nedsat brugerråd.