Horsensianerne gider ikke genbrug

Borgerne i Horsens Kommune smider papir ud i stedet for at aflevere det på miljøstationerne eller på genbrugspladserne.

Mængden af genbrugspapir er således faldet med 25 % fra 4.197 tons i 2007 til 3.122 tons i år.

- Borgerne har tidligere været rigtig gode til at aflevere deres papir på miljøstationerne eller på genbrugspladserne.

Men siden Horsens Kommune indførte ugetømning 1. januar 2010 er det, som om der er faret en lille, doven djævel i borgerne, som får dem til enten at smide deres papir i skraldespanden eller putte det i brændeovnen, siger Anne Dorthe Christensen, Affald og Genbrug.

Har været gode til genbrug

For at vende udviklingen starter Horsens Kommune en kampagne, der skal minde borgerne om de økonomiske aspekter ved at droppe genbrugstanken.

Det koster for eksempel en million kr. om året, når papirmængderne havner i skraldespanden og ikke på genbrugspladsen.

Horsens Kommune har tidligere haft succes med kampagner for genbrug.

I 2009 havde skuespillere fra Komediehuset succes med gadegøgl, der skulle få borgerne til at sende deres papir til genbrug. 

Det fik umiddelbart mængden af genbrugspapir til at stige med 160 tons.