Hospital i Horsens får penge til at fjerne overbelægning

Regionshospitalet Horsens får nu 2,5 millioner kroner til at lette arbejdspresset på personalet og undgå overbelægning.

Budgetforliget i Region Midtjylland for 2014 indeholdt en styrkelse af det medicinske område på 14 millioner kr. Nu har regionsrådet bestemt, hvordan pengene skal fordeles mellem regionens hospitaler.

- Vi har spurgt det vi kalder Dialogforum, som rummer repræsentanter for medarbejderne og deres organisationer, og vi har lyttet godt efter de forklaringer vi har fået på problemerne med overbelægning på de medicinske afdelinger, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

De 14 millioner kroner er fordelt mellem regionens hospitaler, så beløbene afspejler, hvor der har været de største problemer med overbelægning og pres på personalet. Her ligger Horsens i midten med de 2,5 millioner, mens det højeste beløb er fem millioner kroner.