TV der bevæger dig

Huslæge på plejehjem

Beboerne på plejecentret Gefionshave i Horsens har fået en fast tilknyttet læge, så de ikke behøver at hænge i telefonen for at få en aftale med en praktiserende læge.

02:40

Forsøget koster en million kroner for hver kommune. (Foto: Colourbox).

1 af 2

Plejecentret indgår i et toårigt forsøg, som Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sat i gang.

De foreløbige erfaringer fra Horsens er positive.

- Det giver ro og tryghed for beboerne, at deres læge kommer ud til dem i deres egen bolig i stedet for, at de selv skal transporteres ud af huset, når de har brug for en konsultation, siger Anne Mette Lynge Larsen, der er assisterende områdeleder.

Lægen rådgiver også personalet om, hvordan den enkelte plejehjemsbeboer skal behandles for skavanker.

Forsøget løber frem til 31. marts 2014 på otte udvalgte plejecentre i Viborg, Horsens, Odense, Furesø og København kommuner. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ? SFI gennemfører en effektevaluering af forsøget.

Der er afsat 5,1 millioner til projektet.