Ingen erstatning

Højesteret stadfæstede i dag dommen i Bilka-sagen. Købmændene får altså ingen erstatning.

Den var længe ventet, men den ændrede ikke meget. Dommen i Bilka-sagen blev i dag stadfæstet, og ændrede altså ikke ved den afgørelse, der faldt i sagen i 2008, hvor Vestre Landsret ikke gav DSK og Coop medhold i erstatningssagen mod Bilka i Horsens.

Bilka Horsens åbnede allerede i 2001, men tre år efter slog Højesteret fast, at supermarkedet var bygget på et ulovligt grundlag. Horsens Kommune og Naturklagenævnet havde meddelt ugyldige dispensationer. Det fik De Samvirkende Købmænd (DSK) og Coop Danmark til at anlægge sag, i håb om, at de fire lokale købmænd, der havde lidt økonomiske tab efter åbningen af Bilka i Horsens, ville kunne kræve erstatning. Det blev altså ikke tilfældet.

Principiel retssag

Administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd erkender, at man nu må tage dommen til efterretning, men at det er trist.

- Vi må konstatere, at etableringen af det ulovlige Bilka-lavprisvarehus med dommen i dag ikke får nogen konsekvenser for de offentlige myndigheder, som har truffet de ugyldige afgørelser. Vi anlagde sagen af principielle og retssikkerhedsmæssige årsager, og jeg synes bestemt, at politikerne på Christiansborg skal overveje, om der med retsstillingen i dag ydes et tilstrækkeligt værn mod ugyldige og ulovlige afgørelser fra det offentliges side, siger han til Ritzau i dag.

Højesteret siger i sin afgørelse i dag, at planlovens bestemmelser ikke giver mulighed for at udbetale erstatning til de butikker, der lider et tab som følge af Bilkas åbning, og at der i øvrigt ikke er begået fejl i en størrelsesorden, der udløser erstatning til butikkerne.
 
Tilbage er nu kun spørgsmålet om myndighedernes lovliggørelse af Bilka. Horsens Kommune ændrede i sin tid planlægningen for området, og gjorde på den måde Bilka-byggeriet muligt. Den sag skal først afgøres af Højesteret i marts 2011.