TV der bevæger dig

Kom til Horsens, Antorini

Erhvervsskolen Learnmark Horsens opfordrer undervisningsnisteren til at komme på besøg. Skolen har i tre år arbejdet på at gøre 10. klasse mere erhvervsrettet.

02:17

1 af 3

- Christine Antorinis forslag til udvikling af 10. klasse er det, vi allerede gør og har udviklet på de seneste tre år, siger afdelings- og uddannelsesleder Helle Balleby. Vi kalder vores 10. klasse for Step 10, fordi det er første skridt på vejen til en ungdomsuddannelse ? ikke afslutningen på folkeskolen. Målet med Step 10 er med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer netop at skabe faglig og personlig udvikling, så valget af ungdomsuddannelse tages på et kvalificeret og realistisk grundlag, så chancerne for gennemførelse forøges.

Learnmark Horsens glæder sig over Christina Antorinis udmelding om at gøre 10-klasse mere erhvervsrettet i samarbejde med erhvervsuddannelserne. Det har de gjort i tre år i Horsens.

Step 10

Step 10 modtager elever efter grundskolens tre parametre: 1) uafklarede omkring valg af ungdomsuddannelse, 2) elever, der har brug for at opgradere karakterer og 3) elever, der har sociale og personlige udfordringer, der gør, at et ekstra skoleår er givtigt, inden de går videre i uddannelsessystemet. Med afsæt i en indslusningssamtale vælger eleverne mellem Erhvervslinjen og Gymnasielinjen, som fokuserer på forskellige faglige og vejledningsmæssige områder.

Uafklarede

- Vi oplever, at eleverne på Gymnasielinjen er særdeles uafklarede omkring, hvilken af de fire gymnasiale ungdomsuddannelser, de skal vælge. Derfor har vi sideløbende med den faglige opgradering fokus på karrieremuligheder gennem fx projektforløb, virksomheds- og universitetsbesøg, så de herigennem kan kvalificere deres valg, siger Helle Balleby.

Learnmark Horsens har de seneste år haft besøg fra mange erhvervsskoler og kommuner, der har ønsket at høre om erfaringerne på Learnmark Horsens.

- Vi kender både fordelene og udfordringerne ved at have 10. klasse på en erhvervsskole. Fordelene ser vi hver dag, og udfordringerne har vi gennem de seneste tre år løst, og dem høster vi frugterne af nu, fastslår Helle Balleby og fortæller som eksempel, at samarbejdet mellem 10. klasse-lærerne og erhvervsskolelærerne hvert år udbygges.

På den måde får 10. klasse-lærerne et indgående kendskab til ungdomsuddannelserne ? og det gør dem mere kompetente til at vejlede eleverne endnu bedre i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg.