Oversigt

Kommune får 36,8 millioner til historisk projekt

Genskabelsen af Gudenåens forløb er Danmarkshistoriens største EU-støttede vandplanprojekt.

Og det er lige præcis det, Horsens Kommune nu har fået 36,8 millioner kroner i støtte til. 

For et af de mest spektakulære vandløbsstrækninger i Danmark vil i de kommende år blive genskabt, så cirka 9 kilometer af Gudenåen fra hovedvejen mellem Horsens og Silkeborg, gennem den første af Vestbirksøerne og til nedenfor Vestbirk Vandkraftværk, vil få så tæt på sit oprindelige forløb som muligt.

Det skriver Horsens Kommune i en pressemeddelelse

- Mange steder i Danmark er vores vandløb udfordrede, og vi både vil og skal skabe bedre forhold for dyr og planter. Jeg er rigtig glad for, at projektet nu er 100 procent finansieret, og jeg glæder mig til at følge, hvordan det vil komme naturen til gavn, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Formålet med statens vandområdeplaner er blandt andet at sikre gode økologiske forhold i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. For at opnå det er det blandt andet blevet undersøgt, hvordan forholdene i landets vandløb kan forbedres.

Horsens Kommune forventer, at anlægsarbejdet kan gå i gang til foråret. Projektet vil efter den nuværende tidsplan vare til udgangen af 2025.