Kommune forbyder andefodring

Horsens Kommune forbyder fodring af ænder flere steder, fordi krummerne tiltrækker måger, rotter og gæs, ødelægger ændernes maver og forringer vandkvaliteten.

En skive franskbrød, en halvspist bolle. Begge dele er noget, der let kan pakkes i en pose, brækkes i stykker og gives til de små vraltende fjerkræ i parken.

Det lyder alt sammen hyggeligt, men hyggen forsvinder dog hurtigt, når ænderne bliver syge, og rotter og måger i stedet indtager parker og søer.

- Hvis man fodrer med franskbrød, som mange gør, er det ikke godt for fuglene, siger hortonom i Horsens Kommune, Liselotte Nielsen.

Ulemperne har fået Horsens Kommune til at indføre et fodringsforbud af dyr i Bygholm Park og Sø.

Fodring nej tak

Det er især de mange måger, gæs og rotter, der har fået Horsens Kommune til at sætte et fodringsforbud op.

- Parken har i flere år været overbelastet af fugle - især gæs, tidligere mange ænder, og de seneste år er der også kommet mange måger til. Vi må ikke regulere gæs og måger, så her anbefaler Naturstyrelsen, at man laver et fodringsforbud, siger Liselotte Nielsen.

Udover de mange dyr bliver vandet i søerne grumset på grund af brød, men også fordi fuglene efterlader flere fugleklatter end normalt. Det betyder, at der kan komme iltsvind i søerne, som i sidste ende vil fjerne ændernes naturlige føde.

Kommunen har lavet et skilt, hvor gæsterne kan se ulemperne ved at fodre ænderne i parken og fordelene ved at lade være.
Kommunen har lavet et skilt, hvor gæsterne kan se ulemperne ved at fodre ænderne i parken og fordelene ved at lade være.

Blandt de besøgende i Bygholm Park er der forståelse for det nye tiltag.

- Jeg synes, det er fint for miljøet og for ænderne og for omgivelserne. Vandet bliver grumset, ænderne får dårlig mave, og det tiltrækker udyr som rotter og mink, siger Jan Rydén, der nyder parken med en bog i solens stråler.

De mange parkbesøg har dog også skabt minder for andre af gæsterne.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg er kommet meget som barn herovre, og det er noget, jeg husker parken for, siger efterskoleelev Jessica Rohdemejer.

Nye vaner

Det er ikke kun i Horsens Kommune, at fodring frarådes. Flere steder er der opsat skilte, der skal give dyr og natur bedre vilkår. Der har eksempelvis været opsat skilte ved Slotssøen i Kolding siden 2019.

Noget af det man gerne vil undgå, er de konsekvenser det har for vandkvaliteten.

- Et stort problem ved fodring af ænder er, at når de har spist brødet, bliver deres afføring til lettilgængelige næringsstoffer, næringsstofferne optages af alger, der gør vandet grønt. Det betyder, at lyset ikke kan trænge igennem vandet og ned til planerne på bunden, og de planter er vigtige for en lille sø, siger Nicolaj Lindeborgh, der er biolog og konsulent med ansvar for fisk hos Dyrenes Beskyttelse.

Liselotte Nielsen fra Horsens Kommune håber også, at folk vil tage det til sig, så de generelt stopper med at fodre ænderne.

- Vi håber på, at det kan blive en slags informationskampagne eller et opdrag om, at man faktisk skal lade være, siger Liselotte Nielsen.

Råd til fodring

På Naturstyrelsens hjemmeside forbyder de ikke andefodring, men minder om, at fodring er for menneskernes skyld og ikke ændernes. De henviser dog til følgende for at sikre en mere miljøvenlig fodring, hvis man alligevel går afsted:

  • Brug kun overskudsbrød hjemmefra
  • Brug kun 1-2 skiver brød pr. tur
  • Riv brødet i små stykker
  • Læg brødet på land
  • Smid ikke brød i vandet
  • Tøm ikke posen i vandet efter fodring

Nyd synet

Det er stadig muligt at besøge parkens ænder og nyde de grønne omgivelser, selvom det ikke involverer fodring.

- Man kan løbe en tur, gå på legepladsen, tage morgenmad med og kigge på fugle, siger Liselotte Nielsen.

Og bare rolig, ænderne skal nok klare sig uden flutes og rundstykker.

- Ænderne finder fint den mad, de skal have, uden at vi fodrer dem, siger Nicolaj Lindeborgh fra Dyrenes Beskyttelse.